Alla aktuella byggprojekt i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Krokom
Avser nybyggnad av förskola för ca 170 barn med ca 8-10 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i strandnära område nedanför Byskogen i Krokom
Avser uppförande av 40-60 lägenheter. Även upprustning av strandområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Projektet avser totalt ca 70 tomter. Merparten av dessa är sålda till privata aktörer.
Nybyggnad av ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Total markyta ca 50.000 m2. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av äldreboende i Krokom
Avser nybyggnad av äldreboende. Omfattning oklar.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Byn 1:370, 1:371, 1:366, 1:367, 1:169, 1:168.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av affärshus samt nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler, finns även planer på att bygga fyrvåningshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/grupphus.
Anläggande av fibernät för bredband i Krokom
Avser projektering och utförande av fiberarbete, installation, markarbete, återställning, projektering samt andra arbeten nödvändiga för komplett upprättande av fiberoptiskt bredbandsnät inom Krokom Valne.
Renovering av fasad på kyrka i Krokom
Exteriör renovering, åtgärder på fasad på Hotagens kyrka.
Mobila reservkraftsaggregat i Krokom
Avser upphandling av två stycken reservkraftscontainer eller annan mobil lösning för att säkerställa el för tre dagar. Placering: Rörvattnet och Valsjön.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Krokom
Nybyggnad av aktivitetshall.
Nybyggnad av idrottshall i Krokom
Nybyggnad av sporthall.
Rivning av skola i Krokom
Rivning av skola.
Tillbyggnad av samlingslokal i Krokom
Tillbyggnad av samlingslokal.
Rivning av affärshus i Krokom
Rivning av affärshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Krokom
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av campingstuga i Krokom
Nybyggnad av campingsstugor.
Nybyggnad av gäststuga i Krokom
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus och garage tomt 20 och tomt 21.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Krokom
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.