Alla aktuella byggprojekt i Berg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Svenstavik
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utveckling av centrum i Berg
Planens syfte är möjliggöra etablerandet av ett trygghetsboende och bibliotek i centrala Svenstavik. Byggnaden planeras vara i tre våningar med indragen takvåning och inrymma lokal för offentlig verksamhet på entréplan, lägenheter inom plan två och tre samt en takvåning innehållande bland annat terrass.
Stationsförnyelse vid kraftverk i Rätan
Transformatorstation 400 kv
Nybyggnad av parhus i Rätan
Nybyggnad 9 parhus Klövsjö 5:528,5:531,5:530,5:514,5:517,5:516,5:529,5:515,5:532.
Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och bostäder i Klövsjö
Detaljplanen syftar till att komplettera Klövsjö centrum med lokaler för kontor, handel och bostäder. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av bostadsområde i Klövsjö
Avser nybyggnad av bostadsområde på Backstabränna i Klövjsö. Totalt finns plats för 9 villor i området. Detaljplanen tillåter även ett par flerbostadshus. Några av villorna kommer dessutom att kunna ge plats för två bostäder.
Nybyggnad av parhus i Rätan
Nybyggnad av 5 tvåfamiljshus Klövsjö 6:424,6:425,6:426,6:427,6:428.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Bygglov för nybyggnad av 5 fritidshus Klövsjö 6:418,6:434,6:421,6:419,6:420.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rätan
Nybyggnad 3 st flerbostadshus (18 lägenheter).
Nybyggnad av parhus i Rätan
Nybyggnad 5 parhus Klövsjö 6:429,6:430,6:431,6:432,6:433.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Bygglov nybyggnad 3 fritidshus med komplementbyggnad Klövsjö 6:399,6:400,6:401.
Leverans och byte av 40/20 krafttransformator i Ljungdalen
Utbyte av befintlig transformator och leverans av ny i Ljungdalen, Bergs kommun.
Uppförande av campingstugor i Storhogna
Planer finns för nybyggnad av minst 6 st småstugor för uthyrning samt anläggande av ca 6 st uppställningsplatser för husvagnar. Troligen prefabstugor.
Nybyggnad av stugby i Rätan, etapp 2
Nybyggnad av totalt 8 st stugor med loft. Etapp 1-1420659 Etapp 2-1629991 Etapp 3- 1629992 Etapp 4- 1629993 Etapp 5 -1629994 Etapp 6 -1629995 Etapp 7- 1629996 Etapp 8- 1629997
Utvändigt underhåll av kyrka i Klövsjö
Avser renovering av fönster och ommålning av tak på Klövsjö kyrka.
Nybyggnad av industrihus i Rätan
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Rätan
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Bygglov nybyggnad 6 fritidshus Klövsjö 5:451,5:452,5:453,5:454,5:455,5:456.
Nybyggnad av parhus i Rätan
Bygglov nybyggnad 7 parhus Klövsjö 1:265,1:270,1:269,1:268,1:267,1:266,1:264.
Nybyggnad av parhus i Rätan
Bygglov nybyggnad 7 parhus Klövsjö 1:459,1:458,1:394,1:393,1:392,1:460,1:391.
Nybyggnad av affärshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av fritidshus tidsbegränsat.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Rätan
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av telestation i Rätan
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Bygglov för nybyggnad av övrigt.
Nybyggnad av automatstation i Rätan
Bygglov nybyggnad adblue tankstation.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Bygglov nybyggnad annan byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Rätan
Bygglov nybyggnad annan byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Bygglov nybyggnad grillkåta/vindskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus Klövsjö 6:416,6:415.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus Klövsjö 6:436,6:437.
Nybyggnad av garage i Rätan
Bygglov för nybyggnad av 3 garage Klövsjö 5:484,5:483,5:827.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.