Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av bostäder, äldreboende och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 480 lägenheter, 55 radhus, ett äldreboende, 22 000 kvm verksamhetslokaler och ca 700 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Fortsatt utbyggnad av området Kolla Parkstad. Kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 120 nya bostäder i två våningar. Byggstart avser markarbetet.
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås
ca 150 bostäder, både enbostadshus och flerbostadshus.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås
Nybyggnad av hus C ca 3700 m² BRA. Ombyggnad av självdragsventilation i Byggnad hus A och B till FTX. Tillbyggnad av tillagningskök i hus C ca 320 m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2. Ombyggnad av matsalen i hus I Ombyggnad av HK sal till NO sal i Hus E Ombyggnad av skolgård
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 85 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med 5 våningar.
Om-och nybyggnad av skola i Kungsbacka
Skolan ska utökas till totalt 900 elever. Befintliga byggnader för specialämnessalar rivs och skolan kompletteras med en tillbyggnad på skolgården med ca 3500 kvm BTA i 3 plan inklusive en om-och tillbyggnad av ett mottagningskök med tillhörande matsal för 1000 portioner. Därtill en nybyggnad av en idrottshall om ca 2400 kvm BTA. Rivning av byggnad B, C, D (med tillhörande skyddsrum) och H ca 2700 m² BTA Nybyggnad av Idrottshall ca 2400 m² BTA. Ombyggnad av tillagningskök i Hus F ca XXX m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2 över storköket. Tillbyggnad av matsalen i hus F ca 180 m². Tillbyggnad utmed hus G på ca 3300 m² BTA i 3 plan med ett indraget våningsplan. Ombyggnad av skolgård om ca 10 500 m² samt parkeringsyta om ca 2200 m².
Nybyggnad av kontorslokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Sintorp, Kungsbacka
Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås. 20 bostäder, varav 12 i Brf-form och 8 äganderätter.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser.
Nybyggnad av biltema i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av affärshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås, Kungsbacka
Planer finns för nybyggnad av ca 20 bostadsrättslägenheter. Det kommer bli 8 kedjehus som äganderätter och 12 lägenheter i bostadsrättsform.
Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat. Uppskattad byggstart.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning. Detaljplan finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Frillesås
Planer finns på nybyggnad av förskola. Omfattning m m är oklar.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Ny- och tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av lager och nybyggnation av 5 lasthus.
Nybyggnad av bostäder i Åsa
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av boende med särskild service i Vallda, Kungsbacka
Avser nybyggnation av boende med särskild service, I två våningar. Boendet innehåller 12 lägenheter med tillhörande ytor för personal. Till boendet hör även komplementsbyggnader, cykelgarage, parkeringsytor samt en utemiljö av blandat innehåll.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Kungsbacka
8 privata aktörer kommer att bygga stycke byggda hus. Kontakta planansvarig för mer information.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirka 10 lgh.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av seniorhusområde, 19 bostäder i parhus.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 956 i Kungsbacka
Ca 2400 meter lång gc-väg längs väg 956/Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 11 enbostadshus samt 22 hyresrätter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 11 grupphus samt 16 hyresrätter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 9 enbostadshus. Må 3:109,3:104,3:103,3:102,3:105,3:106,3:107,3:108,3:110.
Nybyggnad av grupp- och servicebostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ett boende i Kolla Parkstad med totalt 14 lägenheter. Kungsbacka kommun kommer att vara hyresgäst till hela byggnaden.
Nybyggnad av bullerskydd i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av en skyddsbarriär (pelare på fundament med plastskärm) utmed järnvägen i två etapper. Den norra etappen uppgår till ca 240 m och den södra till ca 332 m.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
nybyggnad av flerbostadshus med 20-tal lägenheter samt rivning.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
När etapp 4 av strandgården (id: 2031118) startar så kommer 21 villatomter att göras.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 10 lägenheter i radhus som är tänkta att uppföras på jordbruksmark.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad.
Ny cirkulationsplats samt gc-väg vid väg 932 i Kungsbacka
Ny cirkulationsplats samt förbättring av trafiksäkerheten och tillgängligheten på väg 932 vid Fjärås Blåklintsväg.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Kungsbacka
Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Ombyggnad av tunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Man har hittat en befintlig lokal för projektet som skall byggas om.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor i tre våningar. Detaljplan och rivningslov finns.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av lagerlokal samt kontor.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, förråd och fler platser i restaurangen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Fasadrenovering. Putsarbeten och ommålning av fasad med delvis tegel. Loftgångar av betong ska slipas och lagas.
Nybyggnad av tennishall i Kungsbacka
Förhandsbesked för nybyggnad av paddelhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
2020-10; Nya fönster, laddstolpar bil. 2021-04; OVK-besiktning, tvättmaskin/tumlare&torkskåp. 2021-10; Takomläggning. 2022-04; Solceller/-paneler.
Nybyggnad av bensinstation i Kungsbacka
anläggande av el-laddplatser. Entreprenörer är färdiga och offentliggörs till våren.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Nybyggnad av maskinhall i Kungsbacka
Nybyggnad av maskinhall och padelbana.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Rivningslov för rivning av byggnad.
Rivning av enbostadshus i Kungsbacka
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod samt rivning.
Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
tillbyggnad av entré.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av skyddsbarriär.
Nybyggnad av automatstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av va-ledning i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av va-installation/anläggning.
Ombyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för om-tillbyggnad, ändrad användning av verksamhet, samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Anmälan om ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Anmälan om ändring av planlösning i handel Skårby 3:31.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av mur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av kontorshus samt ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av verksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal i kyrka.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal servicehus.
Nybyggnad av carport i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt mur och/eller plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt rivning samt mur och/eller plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.