Alla aktuella byggprojekt i Hylte

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering av skola.
Ombyggnad av transformatorstation i Häradsbo
Häradsbo åtgärda jordströmmar
Ny shuntkondensator i Häradsbo
Ny shuntkondensator
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Torup, Hylte kommun
Avser stambyte och renovering i flerbostadshus i Torup. Omfattar bl.a: - Stambyte av delar av rörinstallationer – avlopp, värmesystem och tappvattensystem - Nytt ventilationssystem - Byte och komplettering av El-installationer – El-centraler med jordfelsbrytare, uttag, belysning och kablage till renoverade utrymmen - Renovering av badrum med ytskikt, porslin och installationer. - Renovering och byte av kök med stommar, luckor, vitvaror och installationer. Adress: Smedjevägen 2A, Smedjevägen 2B, G:a Nissastigen 11
Renovering av idrottshall i Hyltebruk
Projektet avser renovering av idrottshall.
Nybyggnad av VA-ledningar i Torup, Hylte kommun
Projektet avser anläggande av gator, gångvägar, VA-ledningar samt avloppspumpstation. Uppskattad längd för om och nybyggnad av gator är cirka 360 meter, längd för nya VA-ledningar är cirka 570 meter.
Renovering av brandstation i Hyltebruk
Invändig renovering av brandstation samt mindre tillbyggnad för att fylla kraven.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hyltebruk
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus med 7 lägenheter.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Ombyggnad av VA-ledning i Hyltebruk
Avser utbyte av befintlig vattenledning samt serviser. Uppskattad längd för om/nybyggnad av VA-ledningar är cirka 175 meter.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
tillbyggnad av industri / lagerbyggnad.
Nybyggnad av paviljong i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.