Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av butik i Söderhamn, etapp 1
Nybyggnad av Willys butik i Söderhamnsporten.
Nybyggnad av begravningsverksamhet i Söderhamn
Rum för begravningscermoni, bisättningsrum, kylrum, pausrum mm.
Ombyggnad till trygghetsboende i Bergvik
Lindens gamla servicehusdel ska byggas om till 24 lägenheter, fördelade på 18 två-rummare med kök och sex lägenheter med ett rum och kök. Alla lägenheter ska få inglasad balkong.
Exploatering för stadsdel i Söderhamn, etapp 1
Exploatering inför projekt: 1238531. Söderhamns kommun upphandlar utförandeentreprenad för nya stadsdelen vid Söderhamnsporten. Önskemålet är att arbetet ska kunna påbörjas 2021, vecka 22. Den upphandlingen gäller för etapp1 av Söderhamnsporten projekt, där bland annat bygger vi ny cirkulationsplats, två nya gata och GC-vägar med allt tillhörande.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/Köpmantorget 2. Ca 16 st hyresrätter.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola, etapp 1 i Söderhamn
Staffangymnasiet ombyggnad etapp1. Söderhamns Kommun avser att på totalentreprenad låta utföra fasad- och takrenovering samt markarbeten, inom Staffangymnasiet hus A/Kv Lagern 11.
Renovering av lägenheter i Söderhamn
Renovering av lägenheter på Duvan 1.
Nybyggnad av hamburgerbar i Söderhamn
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av rondell, gator & GC-väg etapp 1 i Söderhamn
öderhamns kommun upphandlar utförandeentreprenad för nya stadsdelen vid Söderhamnsporten. Önskemålet är att arbetet ska kunna påbörjas 2021, vecka 22. Den upphandlingen gäller för etapp1 av Söderhamnsporten projekt, där bland annat bygger vi ny cirkulationsplats, två nya gata och GC-vägar med allt tillhörande.
Rivning av flerbostadshus, Söderhamn
Upphandlingen avser sanering av farligt avfall och totalrivning av fem flerbostadshus och fyra garagebyggnader inom fastigheten Renlaven 1 med adress Tallvägen 10-18 i Söderhamn. Tot. byggnadsyta för objektet är ca 3330 m2.
Renovering & ombyggnad av teater i Söderhamn
Översiktlig beskrivning av ombyggnad av Teatern kv. Hasseln Söderhamn. Ombyggnaden av teatern omfattar renovering och kompletteringar av scenrummets befintliga ytskikt. Nya motoriserade lingångar monteras. Nytt lyftbord installeras på scenen som når salongen och orkesterdiket. Ny teknikplats för ljus- och ljudstyrning sk. mixerplats. Dessutom byggs en mer funktionell inlastning med ny lastkaj. Förutom dessa byggnadsåtgärder byts all el-tele installation i salong och scenrum. Ny hörselslinga installeras. Ny belysning samt kanalisation för verksamhetens ljud och ljus installeras. Brandskyddet i hela byggnaden uppdateras. Utrymningsvägar, utrymningslarm och skyltning uppdateras.
Nybyggnad av Padelbanor i Söderhamn
Nybyggnad padelbana utomhus.
Renovering av lägenheter i Söderhamn
Renovering av lägenheter på övervåningen på Duvan 2.
Nybyggnad av laddstation i Gävle
E-center kommer att få en laddstation för bilar.
Utbyggnad av campingområde vid Stenö Havsbad & Camping i Söderhamn
Avser markarbeten för utbyggnad av campingområdet. 51 ställplatser utökas samt schakt för elinstallationer utförs, vägstruktur emellan ställplatser samt förberedning av mark vid servicehus för placering av servicevagn.
Nybyggnad av parkområde etapp 3 i Söderhamn
Parkområde samt gångväg.
Upprustning av vägar i Söderhamn
Abraham Bäckgatan (från Gamla Sandarnevägen till sjukhusrondellen).
Upprustning av vägar i Ljusne, Söderhamn
Alavägen/Nygatan och Smedsvägen/Filarvägen.
Upprustning av vägar i Söderhamn
Kaptensgatan (från Kungsgatan till Norra Hamngatan).
Nybyggnad av affärshus i Söderhamn
Nybyggnad affärslokal.
Upprustning av vägar i Söderhamn
Ringvägen (från Södra Tvärleden till Gamla Sandarnevägen).
Ombyggnad till padelhall i Söderhamn
Ändrad användning från industri till padelhall ombyggnad samt rivningslov.
Upprustning av vägar i Sandarne, Söderhamn
Stenövägen (från Perex till Stenö).
Tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Tillbyggnad industri mesalager.
Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad övrig byggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Söderhamn
Ändrad användning från bostad - till vandrahem.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Söderhamn
Nybyggnad av padelbanor utomhus.
Installation av solceller i Trönö kyrka
Installation av solceller.
Installation av laddstolpar i Söderhamn
Enligt den offert som tagits fram av Söderhamn nära handlar det om fyra laddstolpar med åtta laddplatser vid Busstorget och Strykjärnsparken som ska uppföras under 2021.
Upprustning av väg i Söderhamn
Avser förstärknings- och beläggningsåtgärder på delsträcka.
Ombyggnad av vandrarhem i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till vandrarhem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.