Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förnyelse av slamavvattningsutrustning på reningsverk i Strömsbruk
Avser förnyelse av slamavvattningsutrustning på Strömsbruks reningsverk.
Nybyggnad av växthus i Bergsjö
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av industriväxthus.
Tillbyggnad av lager i Bergsjö
Avser tillbyggnad av lagerhall med ca 400 kvm.
Nybyggnad av förråd i Bergsjö
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Bergsjö
Ansökan om bygglov för brygga.
Nybyggnad av kyrkogård i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av askgravlund med minnessten.
Nybyggnad av carport i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/grusficka.
Nybyggnad av mast i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Bergsjö
Ansökan om marklov för utfyllnad av slänt.
Rivning av fritidshus i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för fritidshus.
Återuppbyggnad av magasin i Stocka
Plåtarbeten på magasin med befintlig stålstomme.
Ombyggnad av skola i Bergsjö
Anmälan om anordning för ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.