Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk vid Gubbaberget
70 verk planeras. Berör Ljusdal och Ånge kommuner.
Nya bostäder i Järvsö
Planområdet ligger söder om Stenevägen längs med Stationsgatan.. Inom området får fastigheter om minst 1 000 m2 och mest 4 000 m2 avstyckas. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 % och maximal totalhöjd är 9 respektive 12 meter.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järvsö
Ombyggnad av hus A+B+C+D + bef huvudbyggnad inkl restaurang till bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tio enfamiljshus på gärde 2:30, del av, Kläppa by, i Ljusdal.
Nybyggnad av bostäder i Sörkämsta, Ljusdal
Plats för 30-tal tomter, säljs styckevis.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljusdal
Avser om- och tillbyggnation av Ämbarbo Förskola, Ljusdal, del av Kläppa 27:1.
Nybyggnad av förskola i Ljusdal
Planer på sex till åtta avdelningar för ca 100-120 barn.
Nybyggnad av affärshus i Järvsö, Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på öje 9:87 i järvsö.
Renovering för träning- och upplevelseanläggning i Nordsjö, Järvsö
Ansökan om bygglov för ändrad användning till hotell och konferensanläggning på nordsjö 4:7 i järvsö.
Nya 145 kV-ledningar mellan Tovåsen och Bodmyran
Avser två parallella 130 kV (145kV konstruktionsspänning) luftledningar mellan en ny stamnätsstation Tovåsen och en ny regionnätsstation Bodmyran, belägna i norra delen av Ljusdals kommun och södra delen av Ånge kommun. Ledningen kommer att byggas i en stålkonstruktion med ca 40 torn modell "julgran" och ca 10 stolpplatser som portalkonstruktioner i stål. Ledningen är ca 12 km lång och byggs i huvudsak parallellt med en befintlig 130 kV- ledning (L134) men på en delsträcka så ska den byggas i samma sträckning som den befintliga ledningen.
Nybyggnad av stugby i Järvsö
Nybyggnad av fyra fritidshus.
Nybyggnad av avloppsreningsverk (ARV) i Hennan, Ljusdals kommun
Avser nybyggnation av byggnad för framtida avloppsreningsverk (placerad i direkt anslutning till befintlig anläggning).Projektering och dimensionering av en ny komplett avloppsanläggning med suspenderad biomassa av SBR-typ för 200 PE (personekvivalenter) och maxflöde 73,0 m3/dygn. Tillhörande VVS-, el- och styrinstallationer. Inkoppling av nytt ARV mot befintlig inlopp- samt utloppsledning.
Ombyggnad av bowlinghall i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bowlinghall samt utökning av gymlokal på kläppa 24:42 i ljusdal.
Tillbyggnad av verkstad i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verkstad på borr 5:103 i bränta, ljusdal.
Ombyggnad till flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus och marklov för utemiljö/parkering på stene 6:24 i järvsö.
Byte av ventilationsaggregat för lokaler i Järvsö
Två befintliga ventaggregat (VÅA1 & VÅA2) ska ersättas av ett nytt aggregat VÅA1.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/butikslokal på kläppa 27:3 i ljusdal.
Tillbyggnad av tennishall i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av padelhall på norrkämsta 16:3 i ljusdal.
Ombyggnad av skola i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av skola/förskola på gruvbyn 5:48 i los.
Ombyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av inudstri/lagerlokal på öster-skästra 24:12 i järvsö.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Ljusdal
Ansökan om bygglov för utvändig ändring på gärde 12:1 i ljusdal.
Ombyggnad av cafeteria i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av café/butik på öje 6:57 i järvsö.
Ombyggnad av lägenhet i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik/kontor till två övernattningslägenheter på tälle 24:13 i ljusdal.
Nybyggnad av barack i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov i två år för uppförande av moduler på öje 9:87 i järvsö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på sund 8:2 i ramsjö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på väster-hedsjö 6:2 vid svartkölen, ramsjö.
Utvändigt underhåll av skola i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av terrass, ombyggnad av entré samt uppsättande av solceller på tälle 17:1 i ljusdal.
Ombyggnad av förskola i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av f d museum till temporär förskola på prästgården 1:29 i ljusdal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljusdal
Ansökan om bygglov för parkering på åkersta 7:7 i ljusdal.
Nybyggnad av kallförråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kallförråd och gapskjul samt tillbyggnad av gapskjul på storbyn 36:2, 36:3 i färila.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av padelbana på järvsö kyrkby 3:37 i järvsö.
Nybyggnad av paviljong i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av paviljong på tälle 20:19 i ljusdal.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus på östernäs 15:3 i ljusdal.
Nybyggnad av telestation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus på hamra kronopark 1:2 i fågelsjö, los.
Nya avlopp för fastigheter i Hovra
5-10 fastigheter som berörs. Avveckling av nuvarande reningsverk. Nya trekammarbrunnar.
Yttre arbeten vid Järsvö kyrkogård
Asfaltsgångar görs om till grusgångar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.