Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av väg 83 mellan Bollnäs-Röste
Ny gc-väg Norrborn-Röste med bro över Röste å, förstärkningsåtgärder, antalet utfarter minskas, vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning, hållplatsåtgärder, buller- och sidoområdesåtgärder, avvattningsåtgärder och trumbyten, viltstängsel. Detta är etapp 1 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av 16 lägenheter.
Ombyggnad av bussgata i Björktjära
Bollnäs kommun, Teknik-, Service- och Fritidsförvaltningen avser att bygga en ny Bussgata mellan Hamre och Björktjära. Förstärka och bygga om två kommunala gator inom Björktjära samt nya gc- vägar och hållplatser för att möjliggöra en ny sträckning för stadsbusstrafiken till och inom Björktjära i nordvästra Bollnäs. Projektet innefattar även att skapa ett våtmarksområde intill Björktjäratjärnen.
Renovering av lägenheter i Kilafors
Avser renovering av 16 st befintliga lägenheter. Optionspriser skall lämnas för 8 st nya balkonger samt ombyggnad av fd lokaler till 1 st lägenhet.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Storgatan, delen Smedgatan - Centralgatan.
Nya villatomter i Bollnäs
Detaljplanens syfte är att planlägga för bostadsfastigheter för styckevis försäljning.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Hedgatan.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Läroverksgatan, delen Fabriksgatan - Alirgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från hvb-hem till flerbostadshus.
Exploatering för villaområde i Bollnäs
Bollnäs kommun avser att gå ut med en upphandling avseende etapp 1 i utbyggnaden av ett nytt detaljplaneområde i Ren, Bollnäs kommun, med prel. 35 nya villatomter Upphandlingen avser entreprenad för utbyggnad av VA och dagvatten samt el-, belysning- och optoledningar. I entreprenaden ingår även att färdigställa vägöverbyggnad upp t.o.m. första beläggningslager. I en tidigare entreprenad har ingående vägar terrasserats och tomter grovplanerats. Exploatering för nybyggnation på projekt: 1443476.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Brogatan - Älggatan.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Våggatan - Brogatan.
Ny konstgräsplan i Bollnäs
Markundersökning pågår. Oklart om större markarbete krävs. 9-mannaplan vid B-plan.
Nybyggnad av lagerhall mm, Bollnäs
Marken ägs av 2 privatpersoner.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för fasadändring, byte av dörrar.
Återställning till lägenheter i Bollnäs
Ett gemensamhetsutrymme, i ett före detta äldreboende, skall återställas till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Nybyggnad av barack i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av containers med tak.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnation av miljöhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av lokal i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från publikhall till lokal för mässor mm.
Flottledsåterställning av Galvån i Bollnäs kommun
Avser flottledningsåterställning av Galvån i Bollnäs kommun.
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC Björkhamregatan, södra delen.
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC Björkhamregatan, norra delen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.