Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av städcentral på Mora lasarett
Avser ombyggnation av delar i hus 07 och hus 01 på Mora lasarett för att inrymma en ny städcentral samt byggnation av nya stråkets fortsättning genom hus 07. Detta för att skapa mer utrymme för godsmottagningens behov, samt tillskapa personal- och kontorsutrymmen som ska samnyttjas mellan personal inom städ och transport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i etapp 1 i Saxviken, Mora.
Nybyggnad av radhus i Mora
Avser nybyggnation av 12 radhus i norra Noret i Mora.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Anpassning av avdelning på Mora Lasarett
Ortopedmottagningen har hittills delat lokal med kirurgmottagningen som finns i den parallella korridoren på plan 3 i hus 04. Med hjälp av den utökade ytan, tillskapas framförallt undersökningsrum i form av gipsrum, ortosrum, mottagningsrum för läkarbesök och expeditioner för telefonrådgivning och annat administrativt arbete i den omfattning att verksamheten kan bedriva den vård som uppdraget kräver. Upphandlas tillsammans med projektid: 1650428.
Nybyggnad av padelhall i Mora
Avser nybyggnation av 6 padelbanor.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Anpassning av avdelning på Mora Lasarett
Ombyggnad och förbättring av befintliga endoskopirum samt tillskapande av ytterligare ett endoskopirum, samtliga med nya takhängda pendlar. Nytt desinfektionsrum tillskapas med en ren och en oren del. Förbättrad ventilation och ny el på stora delar av avdelningen. De mest omfattande åtgärderna berör desinfektionsrum och skopirum, men anpassningar och ändringar förekommer även i ett flertal andra rum. Upphandlas tillsammans med projektid: 1650430.
Ombyggnation av lokaler till bostäder i Mora
Avser rivning/demontering, färdigprojektering och ombyggnation av lokaler till 4 bostadslägenheter samt förrådsutrymme på vind åt Morastrand AB samt utvändiga markarbeten. Befintliga takpannor med underliggande läkt och underlagspapp ska rivas ersättas med nytt bandtäkt plåttak. Fasaden inkl fönster ska rivas och ersättas med nytt.
Uppbyggnad av ny tömningscentraler för medicinska gaser på Mora lasarett, etapp 1
Avser utförande av ny gascentral inom hus 07 innehållande tömningscentraler för oxygen, lustgas och medicinsk koldioxid. Utförande av nytt centralt distributionssystem för medicinsk koldioxid. Förstärkning och utbyggnad av distributionssystem för instrumentluft. Etablering av ny gasstam i hus 05 med försörjning av endoskopienhet som ombyggs i annan entreprenad. Utbyten av många gamla ventiler som tjänat ut i ledningsnäten.
Markarbeten vid bostadsområde i Mora
Avser markarbeten för fastigheten Morkarlby 43:101, som är belägen på Spanskvägen 16-18 i Mora. Utöver restaurering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån.
Ombyggnad av röntgen vid Mora Lasarett
installation av 2 st nya datortomografer på plan 4, röntgen, i hus 01 vid Mora lasarett.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Ombyggnad av kontorslokaler till 4 nya hyresrätter.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast med teknikbod.
Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov för nybyggnad av mur och plank.
Nybyggnad av pumpstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av pumpstation samt rivningslov för rivning av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Mora
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av elverk i Mora
Bygglov för nybyggnad av reservkraftbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för nybyggnad och ombyggnad av parkering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Mora
Bygglov för padelbanor utomhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av lager i Mora
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av lagerlokal.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad Kättbo 18:15,18:14.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser med laddningsstationer.
Nybyggnad av automatstation i Mora
Bygglov för anordning av drivmedelsanläggning samt skylt.
Nybyggnad av båthus i Mora
Bygglov för nybyggnad av byggnad för kyrkbåt.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Anmälan för väsentligt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av dagcenter i Mora
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Mora
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation.
Rivning av taxistation i Mora
Rivningslov för rivning av byggnad (mora taxi).
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Strandskyddsdispens för väganslutning till upplagsplan.
Nybyggnad av cistern i Mora
Tidsbegränsat bygglov för cistern.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av kontor i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tre kontorsmoduler.
Nybyggnad av barack i Mora
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggetablering.
Rivning av bostadshus i Mora
Avser rivning av Lejonvillan i Mora.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.