Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av mötesfri väg mellan Ludvika-Smedjebacken
Mötesseparering, säkrare passager och busshållplatser. Säkra gång- och cykelstråk för oskyddade trafikanter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark.
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Nybyggnation av verksamhet, Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av Biltema på Lyviksberget i Ludvika.
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Nybyggnad av grupphus på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Sanering av mark vid Väsmanstrand, Ludvika
Avser sanering av marken inför utveckling av stadsdel Väsmanstrand.
Utveckling av Väsmanstrand, Ludvika
Avser utveckling av stadsdel Väsmanstrand. Uppförande av strandbrygga, ny belysning, ny aktivitetspark och så småningom nya bostäder finns med i planerna.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation Vid Ludvika Lasarett
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation M1 och M2 HSP och LSP skall utföras för att säkerställa elkraftsförsörjningen vid Ludvika Lasarett. Utbyte transformatorer vid station M1-M2 vid Ludvika lasarett. Komplettering av LSP-ställverk inkl tillhörande kablage, HSP-kablage samt ny Styr och regleranläggning för elkraft/reservkraft, SCADA.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Denna etapp avser 4 parhus med 8 lgh. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Tillgänglighetsanpassning mm i Grangärde kyrka
Avser tillgänglighetsanpassning samt åtgärda skador på golvet i kyrkan efter fuktskador, ny värmepump.
Förläggning av fibernät i Ludvika södra
Fiberutbyggnad i Ludvika södra.
Ombyggnation av luftledning till kabelnät i Ludvika
1069441 Semla - Kolpebo 10kV, 1069443 Kolpebo - Dalvik 10kV. Ombyggnation av Luftledning till kabelnät 12kV.
Ombyggnad och anpassning av vs-system i Ludvika, etapp 3
Avser ombyggnad & anpassning av befintliga VS-system inom byggnader genom att anpassa och renodla funktioner för direktanslutning mot VB-Energis fjärrvärmenät med syfte att avsevärt förbättra avkylningen, samt minska värmeförlusterna i områdets egna primärvärmenät.
Nybyggnad av varuhus i Ludvika
Nybyggnad av Byggmax.
Uppförande av moduler för skola i Ludvika
Avser hyra av moduler för grundskola F-3. Byggnad ska utföras i två plan med 8 st klassrum och 8 st grupprum. Byggnad ska även inrymma personalutrymmen med 5 kontor, 1 st konferensrum, WC och RWC samt personalutrymme och rum för skolsköterska.
Uppförande av moduler för skola i Ludvika
Avser hyra av moduler för grundskola F-5. Byggnad ska utföras i ett plan med 3 st klassrum för max 30 personer/klassrum och 3 st grupprum. Byggnad ska även inrymma WC och RWC.
Utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallation i Ludvika
Entreprenadarbetena omfattar bland annat schakt och förläggning av kanalisation, sambyggnation, förläggning av sjökabel/kanalisation, blåsning av fiberkabel, fiberinstallationer i kopplingsskåp och slutkundsinstallationer.
Rivning av pappersbruk i Fredriksberg, Ludvika
Rivning av ett f.d. pappersmassabruk i Fredriksberg i Ludvika kommun. Ca 20 st byggnader av varierande storlek och skick, samt utomhusinstallationer (cisterner, ledningar mm) samt en ca 60 m hög murad skorsten.
Tillbyggnad av rackethall i Ludvika
Avser tillbyggnad av förråd samt tillbyggnad av befintligt fläktrum. Rackethallen innefattar en tennishall, en badmintonhall och lokaler mellan hallarna (omklädningsrum etc) i lågdel av byggnaden. Ventilationen i badmintonhallen ska anpassas för att även kunna nyttjas som gymnastiksal för 35 personer. Entreprenaden omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt anpassning av ventilationssystemet till den förändrade verksamheten.
Ombyggnad av lokal för filmförvaring i Grängesberg
Avser ombyggnation av befintliga lokaler för filmförvaring. Ny ventilation, igensättning av fönster.
Invändigt underhåll av förskola i Grängesberg
Avser renovering av golv i Björkås förskola.
Hastighetsdämpande- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Gonäsvägen
hastighetsdämpande- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder .
Nybyggnad av gc-väg i Ludvika
Huvudsyftet är att möjliggöra anläggande av gång- och cykelväg längs Aspvägen och Lyviksvägen. Ett annat syfte är att möjliggöra ny infart till fastigheten Ludvika By 2:23 och legalisera befintlig infart till Ludvika By 5:3 via Brygghusvägen.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Ombyggnad Storgatan/Köpmangatan
Avser åtgärder för bättre framkomlighet genom att öppna upp befintlig gågata för trafik.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, Rivningslov för hel byggnad Ludvika 4:55.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av skola/förskola.
Rivning av affärshus i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad affärshus.
Nybyggnad av sjukhus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av moduler med förbindelsegång.
Nybyggnad av nätstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för utbyggnad av fibernät.
Nybyggnad av telestation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av teknikskåp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för nytt utseende på fasad.
Ombyggnad av folkets hus i Ludvika
Bygglov för ombyggnad för ändrad användning.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för att utöka befintlig cykelparkering med tak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för inglasning av balkong i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av förråd/komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Anmälan om utbyte av befintlig ventilationsanläggning i affärs- /kontorshus.
Rivning av garage i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad garage/carport.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov och marklov för tillbyggnad av industribyggnad/ affärshus/kontorshus.
Nybyggnad av mast i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av mast/torn.
Ombyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov för att schakta av mark.
Anläggande av askgravlund i Ludvika
Anläggande av askgravlund på gamla kyrkogården i Ludvika.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för att plocka ner modulfabrik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.