Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Noret, Leksand
Planer finns för uppförande av ca 300 bostäder i Noret.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkerö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 50-tal lägenheter. 2 bensinstationer behöver rivas innan detta projekt kan komma till utförande. Rivning finns på projektid: 1542703 och 1542705.
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Planer finns på att bygga ca 30 nya lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022. Byggplats okänd.
Nybyggnad av landskapshotell, enbostadshus mm i Plintsberg
Planer finns för uppförande av 11 kabiner för hotellverksamhet, bostad för värdfamilj, ateljé m.m. som kommer att byggas upp på berget. Byggstart avhängigt finansieringsfrågan.
Reparation av bro över Dalälven vid Tunsta
Reparation lager och ommålning.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av utsiktstorn Naturrum i Siljansnäs
Avser nytt utsiktstorn vid Naturum Dalarna i Leksands kommun. Det nya tornet ska ersätta ett gammalt som man var tvungen att riva.
Nybyggnad av dricksvatten- och tryckspilledning, Brittsand
Byggnation av dricksvatten- och tryckspilledning från Gonäs Reningsverk till Brittsand huvudsakligen i sjön Väsman. Avloppspumpstation och vattenmätarbrunn ska installeras vid Brittsand.
Nyanläggning av spillvattenledning i Sjugare, Leksand
Omfattar nyanläggning av spillvattenledning mellan Sjugare avloppsreningsverk och befintligt spillvattennät i Plintsberg, totalt cirka 3 km. I huvudsak i form av trycksatta ledningar. På sträckan ansluts 4 st. pumpstationer varav 3 st är nyanläggning. På delar av sträckan mellan Västberg och Sjugare ska även ny vattenledning anläggas
Rasering och förläggning av ny kabel i Dalarna
Rällsjöbo: Projektet avser att markförlägga 0,4 samt 12kV kablar ink inkoppling i Rällsjöbo på grund av hög felfrekvens samt svårtillgänglig friledningssträcka. Grängshammar: Projektet avser att markförlägga 0,4 samt 24kV kablar ink inkoppling på grund av hög felfrekvens i området.
Nybyggnad av butik i Leksand
Nybyggnad butik.
Ramavtal avseende hiss och portservice, Leksand
Avser ramavtal för hiss- och portservice. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Leksand
Renovering av balkongplattor av betong samt balkongfronter Siljansvägen 1A och B, Nygatan 1A och B, Nygatan 3A och B i Leksand.
Rivning av parhus och lägenheter i Leksand
Avser komplett rivning av byggnader på två olika fastigheter i centrala Leksand. Paraden 4: En trälänga med 3 lgh i markplan samt en värmecentral i källarplan. Byggnaden är ansluten till en flervåningsbyggnad som ej rivs. Edshult 1:113: 9st enplans parhus.
Nybyggnad av parhus i Leksand
Nybyggnad 7 st parhus och miljöbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad av kopplingsstation kk16.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad avloppspumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Leksand
Tillbyggnad bilhall, skärmtak över containrar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Leksand
Tillbyggnad en/tvåbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Marklov för schaktning/fyllning för grovterrasseringar.
Nybyggnad av mast i Leksand
Nybyggnad 60-m stagad mast med teknikbod.
Tillbyggnad av fritidshus i Leksand
Nybyggnad garage, tillbyggnad fritidshus, installation eldstad.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad kopplingsstation kk16.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad mobilmast, 60 m, och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad transformatorstation t9006.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad transformatorstation t9008.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad transformatorstation t9009.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad tryckstegringsstation för vatten.
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad tryckstegringsstation.
Ombyggnad av affärshus i Leksand
Ändrad planlösning, affärsfastighet, anmälan.
Återuppbyggnad av ishall efter brand i Leksand
Återuppbyggnad efter brand, ingrepp i bärande konstruktion, anmälan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.