Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av brandstation i Karlshamn
Ny brandstation i Karlshamn med därtill tillhörande kringarbeten. Brandstationen blir en huvudbrandstation för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Brandstationen planeras att uppföras på Tubbarydområdet i karlshamn.
Nybyggnad av förskola i Mörrum
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svängsta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Svängsta.
Nybyggnad av utomhusbassäng i Karlshamn
Avser rivning samt nybyggnad av utomhusbassäng 50 meter samt rivning/renovering/nybyggnation av resterande delar av utedel med där tillhörande kringarbeten och vattenrening samt rivning/renovering/nybyggnation av bassänger, entréer, café/kök, administrativa utrymmen och där tillhörande kringarbeten samt vattenrening på innomhusdelen.
Nybyggnad av bostäder och påbyggnad av småbåtshamn på Sternö
Planer finns för nybyggnad av bostäder samt påbyggnad/tillbyggnad av småbåtshamn, totalt föreslås 650 bostäder som kan byggas ut i etapper. När kommunen har fattat ett beslut om hur området ska utvecklas, kommer det att byggas i olika etapper, med en förhoppning att det första huset är på plats 2022-2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av café i Karlshamn
Avser nybyggnad a café på torget i Karlshamn. Huset blir nytt med i gammal tolkning.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger samt rivning av det gamla badet.
Nybyggnad av LSS-boende i Karlshamn
Avser nybyggnad av LSS inkluderat 6 lgn. Bostäderna kommer att byggas i två plan med teknikutrymme, personalutrymme och komplimentbyggnad. Kommer även ingå i entreprenaden att flytta större dagvattenledning och uppföra parkering till bostäderna. Total bruttoarea ca 685 m2 Ink komplimentbyggnad.
Nybyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Avser nybyggnad av klubbhus, kiosk samt markarbeten för Asarums IF samt rivning av byggnader. Klubbhuset är på 979m2 och kioskbyggnaden på 75m2.
Nytt exploateringsområde för tomatodling i Karlshamn
Syftet med planen är att möjliggöra för livsmedelsproduktion, växthusodling och lager. Planområdet omfattar ca 21 hektar.
Ombyggnad av Österslättskolan kök, Karlshamn
Avser ombyggnad då hela skolköket skall göras om.
Utförande av nya rörarbeten och underhåll av befintliga rör och utrustning inkl licenssvetsning inom främst fjärrvärme, Karlshamn
Omfattar utförande tjänster av nya rörarbeten och underhåll av befintliga rör och utrustning inkl licenssvetsning på löpande räkning under avtalstiden samt visst inköp av förenat material. Avtalet omfattar i huvudsak underhåll av fjärrvärmenät i mark samt i pannanläggningar och hos kunder till Karlshamn Energi i Karlshamns kommun. Även akut utryckning förekommer, och detta måste avhjälpas omgående för samhällskritiska funktioner. Möjlighet till förläning 1+1
Nybyggnad av varuhus i Karlshamn
Lokaler för uthyrning. Byggstart är avhängig kontrakterande av hyresgäst. Placering oklar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser flytt av innervägg och stambyte.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Strategisk partnering. Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Rivning av industrihus i Karlshamn
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Byte av fotbollsplan från grus till konstgräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli konstgräsplan.
Nybyggnad av församlingshus i Karlshamn
Asarum 43:2 prästgårdsallén 8 nybyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av biooljeanläggning i Karlshamn
Rivning och nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsarbeten för småindustri i Karlshamn etapp 2
Avser projektering och exploatering för småindustri samt säkerhetsuppdatering av plankorsning.
Ombyggnad till marklägenheter i Asarum, Karlshamn
Avser ombyggnad av fd vårdmottagning till 3 st marklägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Ändring av befintlig byggnad, ombyggnation i kontor.
Installation av semi-Automatisk Fender RoRo 2
Karlshamns hamn avser att installera ett så kallat semi-automatiskt fender system i RoRo2.
Anläggning för komprimering och avfackling av deponigas, Mörrum
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas vid VMAB:s deponi i Mörum
Breddning av ramp RoRo 2
Omfattning i denna entreprenad innefattar att konstruera, tillverka och montera bredda befintligt ramp/linkspan i hamnen i Stilleryd
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för utvändig renovering av fasader, fönster, tak och balkonger på flerbostadshus som avser 5 huskroppar och 98 balkonger.
Nybyggnad av carport i Karlshamn
Avser nybyggnation av carport för uppställning av verksamhetens bilar. Carporten ska även inrymma plats för sopkärl och återvinningskärl, samt en ny grind.
Installation av skumkanoner i oljehamnen på Sutudden.
Avser att installation av skumkanoner i oljehamnen på Sutudden, i Karlshamn
Rivning av kontor i Karlshamn
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Karlshamn
Avser en utvändig ändring av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Karlshamn
Avser fasadändring av äldreboende .
Marksanering i Tostarp, Karlshamn
Avser sanering av deponi i Tostarp.
Uppförande av markanläggning, Karlshamn.
Avser uppförande anläggning.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Karlshamn
Bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av hotell i Karlshamn
Bygglov för tillbyggnad av hotell- och restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlshamn
Utvändig ändring affärshus och kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerfamiljshus.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Ändrad användning affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Ändrad användning av affär.
Ombyggnad av markanläggning i Karlshamn
Strandskyddsdispens för schaktning/fyllning brygga.
Nybyggnad av kiosk i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av förråd i Karlshamn
Bygglov för fasadändring av övrigt.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Anmälan om ändring av ventilation i kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.