Byggprojekt - alla byggen i Sverige

I Byggfaktas bevakning av projektmarknaden följs hela tiden aktuella och planerade byggprojekt upp och uppdateras. Från idé till skiss, planering, upphandling av konsulter, projektering, anbudstider, upphandling av entreprenörer och underentreprenörer. Med information om vem som planerar att bygga, vad, var och när, samt uppgifter om byggstart, byggkostnad, omfattning etc. och med kontaktuppgifter till projektens olika beslutsfattare.

Aktuella byggprojekt
Byggprojekt som planeras

Visste du att...

 • du kan få tillgång till landets största databas med historiska, aktuella och planerade byggprojekt
 • Du kan dra stor nytta av vår ständigt pågående marknadsundersökning där vi följer upp byggprojekt från idé, rapportering av anbudstider och fram till att konsulter, byggföretag och sista underentreprenören är upphandlad.
 • Du kan få en skräddarsydd bevakning av byggprojekt, din marknadsföring och marknadsinsats riktad mot byggprojekt samt ditt beslutsstöd kring projektmarknaden.

Vill du veta vad vi vet?

 • Då får du veta vilka byggherrar som har byggt, vilka som bygger just nu och vilka planerar att bygga - och du får veta vad, var och när om deras byggprojekt.
 • Då får du veta vilka byggkonsulter, arkitekter, konstruktörer och installationskonsulter som projekterar nu och som därmed kan påverkas på rätt byggprojekt.
 • Du får då veta vilka byggföretag och underentreprenörer som nyligen fått nya uppdrag och som därmed ska upphandla fler tjänster och material till sina byggen.

Du får helt enkelt koll på vad som byggs och planeras att byggas i hela avlånga Sverige. Från Smygehuk till Treriksröset, eller för att prata städer - från Trelleborg (söder om Ystad) i söder, till Kiruna i norr. Från nybyggnation till ROT-projekt, från små till stora byggen, från bostäder till broar eller från kontor till kanaler. Landets största projektdatabas uppdateras dagligen via den mest omfattande marknadsundersökningen om projektmarknaden som finns. Projektdatabasen används som underlag för byggstatistik och analyser samt utgör grunden för de betaltjänster många företag använder för att ha koll på projektmarknaden och dess aktörer. Byggherrar, byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, underentreprenörer, leverantörer, grossister, återförsäljare, uthyrare m fl. använder informationen och tjänsterna för att få bättre koll på sin marknad, stärka sitt varumärke och öka sin försäljning.

För att du som inte redan är kund ska få en konkret känsla för vilken enorm mängd projekt som finns i databasen och även få smakprov på projekt som intresserar dig lyfter vi här gratis fram ett urval av aktuella och planerade bygg- och anläggningsprojekt

Välj vilken typ av byggnation som intresserar dig så ser du hur många byggprojekt vi har koll på. Du erbjuds även att prova tjänsten eller få ett gratis smakprov av intressanta byggprojekt via en projektlista.

Lite siffror...

De senaste 12 månaderna har vi rapporterat ca:

 • 43 000 byggprojekt där något hänt de senaste 12 månaderna (t ex. byggherre med tidiga planer, anbudstider eller upphandlad arkitekt eller entreprenör etc.) På dessa byggprojekt gjordes 55 758 uppdateringar i databasen (t ex. uppdatering av byggstart, adress, kontaktperson, byggkostnad, anbudstid, upphandlad aktör etc.)
 • 25 100 aktiva företag som varit involverade i byggprojekt
 • 30 600 aktiva beslutsfattare som varit involverade i byggprojekt

Under 2020 rapporterades:

 • 32 418 byggstartade byggprojekt
 • 410 miljarder var den sammanlagda byggkostnadsvolymen på dessa byggstartade bygg- och anläggningsprojekt under 2020

Varje vecka rapporterar vi ca:

 • 700-750 nya byggprojekt
 • 2 750 uppdateringar på byggprojekt, t ex. ändrad byggstart, anbudstid, byggkostnad, ny kontaktperson eller upphandlade företag på aktuella byggen etc.

Mellan åren 2016-2020 rapporterade vi ca:

 • 166 000 byggprojekt
 • 60 000 aktiva företag som varit involverade i byggprojekt
 • 92 500 aktiva beslutsfattare som varit involverade i byggprojekt